Изменен размеры платы за наем жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда

Изменен размеры платы за наем жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда

Уважаемые жители Эжвинского района, сообщаем, что с 1 января 2019 года изменен размеры платы за наем жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, расположенного на территории МО ГО «Сыктывкар.

Подробнее: http://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-informatsii-i-organizatsionnoj-raboty/novosti/36701-s-1-yanvarya-2019-goda-izmenyatsya-razmery-platy-za-naem-zhilykh-pomeshchenij-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-zhilishchnogo-fonda-raspolozhennogo-na-territorii-mo-go-syktyvkar.